خدمات مهاجرتی

اعزازی و همکاران، خدمات مهاجرتی متنوعی را عرضه می نماید.
ما معتقدیم که همکاری نزدیک با مشتریانمان در طول فرآیند مهاجرت برای اجتناب از اشتباهات و تضمین تکمیل موفقیت آمیز هر تقاضا ضروری است. 
ما در تمام طول فرآیند تقاضا و اخذ موارد ذیل به شما کمک می نماییم. 
الف-آمریکا
1.اقامت دائم خانوادگی یا مبتنی بر ازدواج
2. ویزای کاری B1-H 
3. ویزای دانشجویی 1-F 
4. انتقالات درون شرکتی B1-L/A1-L
5. معافیت محدود از ویزا از نوع J Visa Waiver 
6. ویزای نامزدی
7. اقامت دائم شغلی
8. ویزای سرمایه گذاری
9. همه انواع ویزای EB 
10.معافیت ویزای مبتنی بر منافع ملی (National Interest Waiver)
11.توانایی استثنایی متقاضی
12.اعطای تابعیت /شهروندی
13.تغییر وضعیت J-1 (سفر کاری تابستانی، اشتغال مهمان در منزل (Au Pair))
14.قرعه کشی انواع ویزا (Diversity Visa Lottery)
15.گزینه های مهاجرتی برای قربانیان جرم
16.حفظ وضعیت LPR و واجد صلاحیت شدن برای تابعیت
ب-اروپا
1.اقامت دائم کشورهای اتحادیه اروپا از طریق اسپانیا بدون نیاز به سرمایه گذاری 
-NONLUCRATIVE ( اقامت بدون اجازه کار)
- HOUSE PURCHASE( اقامت با خرید خانه)
پ-انگلستان
اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری
 
اصلاح مهاجرتی
مهاجرت، حوزه پیچیده ای از حقوق است، تا اندازه ای به این دلیل که قوانین و مقررات مربوطه پیوسته در حال گسترش است. اشتباهات جزیی در فرآیند تقاضا می تواند به تاخیرات، هزینه های اضافی، و دیگر نتایج نامطلوب منجر شود. در حالی که برخی شرکت ها فرم ها و تشریفات یکسانی را برای همه مشتریان مورد استفاده قرار می دهند، ما مشتریان خود را به عنوان افراد تلقی نموده و برای ارزیابی دقیق قوانین خاصی که در مورد هر پرونده اعمال می گردد، وقت کافی اختصاص می دهیم.
علاوه بر رویکرد بی مانند مشتری به مشتری گروه مشاورین اعزازی و همکاران برای پرونده های مهاجرتی و حقوقی نرخ های رقابتی  و مقرون به صرفه ای را ارائه می نماید. فلسفه ما، گوش سپردن به مشتریان و برآورده ساختن نیازهای ویژه آنان است.