اقامت آمریکا در حال حاضر انجام نمیشود

گروه  داخلی
۳۰ مرداد ۱۳۹۶

با توجه به شرایط کنونی، اقامت آمریکا ممکن نیست.

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.