معرفی مختصر دفتر وکالت اعزازی و همکاران

دفاتر حقوقی اعزازی و همکاران، یک شرکت ثبت شده تضمینی مشاورین مهاجرتی است که دارای دفاتری در ایالات متحده آمریکا، اسپانیا , انگلیس و ایران می باشد که خدمات حرفه ای تابعیت و مهاجرت به اروپا و آمریکا را به اشخاص و اعضای خانواده آنها عرضه نموده وهمچنین به شرکت های کوچک و بزرگ در جهت اخذ ویزای مهاجرتی و غیر مهاجرتی به اروپا و آمریکا خدمات رسانی می نماید. فعالیت دیگر گروه مشاورین اعزازی رسیدگی ,حل و فصل کلیه پرونده های حقوقی, خصوصا"پرونده های مصادره و توقیف اموال ایرانیان مقیم خارج از کشور با همکاری وکلای مجرب ایرانی می باشد.


خدمات مهاجرتی

دفتر وکالت اعزازی و همکاران ارائه دهنده خدمات مهاجرتی به آمریکا، کانادا و استرالیا و اروپا می‌باشد...

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری خارجی

دفتر وکالت اعزازی و همکاران ارائه دهنده خدمات مهاجرتی به آمریکا، کانادا و استرالیا و اروپا می‌باشد...

اطلاعات بیشتر

خدمات حقوقی داخلی

دفتر وکالت اعزازی و همکاران ارائه دهنده خدمات مهاجرتی به آمریکا، کانادا و استرالیا و اروپا می‌باشد...

اطلاعات بیشتر

خدمات حقوق بین‌الملل

دفتر وکالت اعزازی و همکاران ارائه دهنده خدمات مهاجرتی به آمریکا، کانادا و استرالیا و اروپا می‌باشد...

اطلاعات بیشتر